Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.). Polityka ta określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.fit-challenge.net utrzymywanej przez firmę Asteria Software, z siedzibą przy ul. Macedońskiej 23, 62-800 Kalisz, zwaną dalej Asteria Software.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Asteria Software obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Asteria Software nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez firmę Asteria Software. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy Asteria Software na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

  zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych jest firma Asteria Software i masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tych praw prosimy o kontakt korzystając z adresu poczty elektronicznej;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu, jeśli zdecydujesz się nie ujawniać niektórych swoich danych, możemy nie być w stanie zapewnić pewnego rodzaju usług;
  • posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531-03-00
  kancelaria@uodo.gov.pl

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisów należących do Asteria Software możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Asteria Software jako Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe, zgromadzone przez Asteria Software, mogą być ujawnione tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, na przykład w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Asteria Software wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Asteria Software zwracać się do Czytelników po imieniu.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie e-mailowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Asteria Software zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Asteria Software rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

KOMENTARZE

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są na platformie WordPress, na serwerze w ZenBox Sp. z o.o. oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre obszary serwisów należących do Asteria Software mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w „Cookies” dla poszczególnych usług.

LOGI SERWERA
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów i nie używaj dostępnych form zapisu należących do Asteria Software.