Dane osobowe

Ochrona Twoich praw i prywatności jest dla nas bardzo ważna i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby się o nią troszczyć.

Niniejsza informacja o naszej polityce ochrony Twojej prywatności (“Informacja dotycząca polityki prywatności do “Fit-Challenge””) wyjaśnia jakie dane zbieramy o Tobie oraz w jaki sposób przechowujemy, analizujemy i udostępniamy dane, które zbieramy o Tobie za pośrednictwem platformy i aplikacji mobilnej “Fit Challenge”.
Informacja ta wyjaśnia również twoje prawa w odniesieniu do twoich danych oraz sposób kontaktowania się z nami w celu uzyskania dostępu, poprawiania, przekazywania, ograniczania lub usuwania danych, które o Tobie zebraliśmy.

Informację dotyczącą polityki prywatności do wyzwania “Fit-Challenge” przygotowaliśmy w takiej formie, aby ułatwić Ci czytanie i zrozumienie.

Prosimy o uważne jej przeczytanie. Jeśli nie zgadzasz się z zasadami i praktykami zawartymi w niniejszej informacji , nie rejestruj się w programie “Fit-Challenge”.

I. Przepisy i regulacje prawne obowiązujące Asteria Software jako Administratora danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Asteria Software do wyzwania “Fit-Challenge” przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Asteria Software z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Macedońskiej 23.
 3. Asteria Software przechowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
  Uwaga:
  Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych znane w Polsce pod nazwą RODO to regulacja prawna UE o nazwie GDPR (General Data Protection Regulation).

II. Cele przetwarzania danych osobowych do wyzwania “Fit-Challenge”

 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej Umowy wyzwania :Fit_challenge” zgodnie z art. 1, ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.
 2. Aby zapewnić usługi w ramach wyzwania “Fit-Challenge” zbieramy Twoje dane osobowe w następującym celu:
  (a) Twoje dane kontaktowe: imię, osobisty lub firmowy adres e-mail, numer telefonu:
  • Adres e-mailowy dodatkowo używany jest do logowania się przez uczestnika do wyzwania “Fit-Challenge”,
  • Numer telefonu dodatkowo używany jest do aplikacji “Fit-Challenge” rejestrującej liczbę kroków oraz przebytego dystansu;
  (b) Twoja płeć, wiek, wzrost i waga;
  • Informacje te używane są do kalkulacji przebytego dystansu oraz ilości spalonych kalorii;
  (c) Informacje na temat zdrowia, kondycji i powiązanych działań zdrowotnych oferowanych w ramach wyzwania “Fit-Challenge”;
  (d) Informacje o Twoim udziale oraz wynikach w wyzwaniach “Fit-Challenge”;
  (e) Komentarze i uwagi, które możesz wnieść na platformie internetowej lub w aplikacji mobilnej; oraz
  (f) Dodatkowe informacje, które mogą być zawarte w przesyłanych do nas zapytania i prośbach.
 3. Wyzwanie “Fit-Challenge” w ramach swojej usługi proponuje Sponsorowi wyzwania ankiety dla uczestników przed przystąpieniem do i na koniec wyzwania. Celem ankiet jest dostarczenie dla Zamawiającego raportu analizującego zmiany pomiędzy stanem początkowym i końcowym w zakresie aktywności fizycznej oraz odpowiednio do posiadanych informacji dotyczących innych elementów wchodzących w skład produktu ”Fit-Challenge”. Wyniki tych ankiet zostaną udostępnione Twojemu Sponsorowi w zbiorczym raporcie. Twój Sponsor nie będzie mógł Cię zidentyfikować na podstawie tych informacji.
 4. Aplikacją na telefon do śledzenia aktywności fizycznej Asteria Software jest „Fit-Challenge”. Aplikacja ta śledzi Twoją aktywność krokową na minutę. Na podstawie tych informacji Asteria Software jest w stanie określić całkowitą liczbę minut aktywności, przebyty dystans i spalone kalorie.

III. Wykorzystanie danych osobowych do wyzwania “Fit-Challenge”

 1. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu zapewnienia Ci dostępu do naszych usług w ramach wyzwania “Fit-Challenge”, aby zarządzać Twoim kontem i członkostwem uczestnika wyzwania “Fit-Challenge”, w tym:
  (a) aby zidentyfikować Cię podczas logowania;
  (b) aby umożliwić Ci udział w wyzwaniach i innych inicjatywy “Fit-Challenge”;
  (c) aby śledzić, wspierać i monitorowaćTwoje postępy w wyzwaniu;
  (d) aby dostarczać Ci informacji o wyzwaniu oraz aplikacji i jej funkcjach;
  (e) aby informować Cię o konkursach, w których możesz wziąć udział i powiadomiać Cię o wyniku;
  (f) aby przekazywać Ci treści oparte na Twoich zainteresowaniach;
  (g) aby odpowiadać na Twoje pytania i prośby.
 2. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do tworzenia rekordów informacji „anonimowych”, usuwając wszelkie informacje (w tym wszelkie dane kontaktowe), które umożliwiłyby połączenie pozostałych danych z Tobą. Możemy wykorzystywać informacje “anonimowe” do celów wewnętrznych, takich jak analiza wzorców i wykorzystanie aplikacji “Fit-Challenge” w celu ulepszenia naszych usług. Ponadto możemy wykorzystywać informacje “anonimowe” do analizowania i zrozumienia trendów demograficznych, wzorców zachowań klientów i preferencji oraz informacji, które mogą nam pomóc wzbogacić zawartość i jakość wyzwania “Fit-Challenge”. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do ujawnienia informacji “anonimowych” według naszego uznania.

IV. Odbiorcy danych osobowych wyzwania “Fit-Challenge”

 1. Odbiorcą danych osobowych uczestników wyzwania „Fit-Challenge” są wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji Umowy “Fit-Challenge” której jesteś uczestnikiem.
 2. Twoje dane osobowe, zgromadzone w ramach wyzwania “Fit-Challenge”, mogą być ujawnione tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, na przykład w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi.

V. Zasady komunikacji z uczestnikami w ramach wyzwania “Fit-Challenge”

 1. Możemy od czasu do czasu wysyłać Ci powiadomienia na Twój telefon, aby zapewnić Ci łatwy dostęp do przypomnień i powiadomień. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich komunikatów, możesz je wyłączyć.
 2. Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci e-maile lub inne informacje dotyczące Twojego udziału w wyzwaniu “Fit-Challenge”, aplikacji oraz iinnych usługach “Fit-challenge”. Zawsze możesz zrezygnować z tej komunikacji, bezpłatnie, w dowolnym momencie podczas bycia uczestnikiem wyzwania, automatycznie lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

VI. Przechowywanie danych osobowych i innych danych wyzwania “Fit-Challenge”

 1. Wszystkie dane, w tym wszelkie dane osobowe, które zbieramy o Tobie, są przechowywane i przetwarzane przez Asteria Software na platformie Google Cloud w centrach danych w Holandii. Ponieważ Twoje dane są przechowywane na ziemi holenderskiej, mogą podlegać holenderskiemu prawu, a także jurysdykcji holenderskiego rządu, trybunałów, organów ścigania i organów regulacyjnych, które mogą wymagać od Asteria Software dostępu do twoich danych.
 2. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku kalendarzowego od momentu rozpoczęcia wyzwania “Fit-Challenge” lub do momentu odwołania zgody.

VII. Zabezpieczenienie danych osobowych i innych danych wyzwania “Fit-Challenge”

 1. Asteria Software zobowiązuje się do ochrony Twoich danych i prywatności. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, przestrzegamy rozsądnych procedur fizycznych, elektronicznych i zarządczych mających na celu ochronę i ochronę twoich danych i danych osobowych. Żadna firma nie może jednak w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych ze świadczeniem usług online.
 2. Wśród funkcji bezpieczeństwa, których używamy do ochrony danych osobowych i innych danych, wymagamy, abyś utworzył i używał nazwy użytkownika i unikalnego hasła, aby uzyskać dostęp do platformy internetowej i aplikacji mobilnej. Używamy wielu warstw zabezpieczeń do ochrony danych osobowych i danych, w tym zapór ogniowych, narzędzi do wykrywania włamań i oprogramowania antywirusowego.

VIII. Prawa, dostęp do i zmiana danych osobowych zgromadzonych przez Asteria Software w ramach wyzwania “Fit-Challenge”

 1. Uczestnik wyzwania “Fit-Challenge” posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu przetwarzania danych osobowych.
 2. Uczestnik wyzwania “Fit-Cahllenge” posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531-03-00
  kancelaria@uodo.gov.pl
 3. Podanie przez uczestnika wyzwania “Fit-Cahllenge” danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak uczestnik wyzwania “Fit-Challenge” zdecyduje się nie ujawniać niektórych swoich danych, Wykonawca może nie być w stanie zapewnić pewnego rodzaju usług w ramach tego wyzwania.
 4. W celu realizacji praw uczestników wwyzwania “Fit-Challenge” dotyczących żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prosimy o kontakt korzystając z adresu poczty elektronicznej.